Veelgestelde vragen - AFMI

Veelgestelde vragen

Wat is frezen?

Frezen is een verspanende bewerking waarbij met een roterend gereedschap materiaal wordt verwijderd. We plaatsen het werkstuk in een machine en de frees beweegt vervolgens om het werkstuk de gewenste vorm te geven. Zo maken we bijvoorbeeld sleuven en gaten in metaal. Met verschillende freesgereedschappen en -machines kunnen we een grote verscheidenheid aan vormen maken.

Wat is draaien?

Draaien is een verspanende techniek waarbij we een metalen werkstuk bewerken. We plaatsen het werkstuk in een klem in een draaibank. Die klem draait in een hoge snelheid rond. Daar wordt een beitel in de langsrichting (axiaal) en dwarsrichting (radiaal) tegenaan gedrukt. Door bepaalde afstellingen van de machine, zoals snelheid en soort beitel, bepalen we de gewenste vorm van het eindproduct.

Wat is slijpen?

Slijpen passen we toe als we een metalen oppervlak heel nauwkeurig moeten bewerken. Daarvoor gebruiken we een slijpschijf. Als de slijpschijf het werkstuk raakt, zorgen de snijkanten ervoor dat er in zeer geringe mate materiaal wordt verwijderd. We onderscheiden grofweg twee slijptechnieken, namelijk vlakslijpen en rondslijpen. Vlakslijpen is te vergelijken met frezen. De slijpschijf beweegt met de rotatie-as evenwijdig aan het bewerkte vlak. Rondslijpen is enigszins te vergelijken met draaien. Alleen is de rotatie van de slijpschijf hierbij de hoofdbeweging en de draaibeweging van het werkstuk is de voedingsbeweging.

Je maakt gebruik van een slijpbewerking als:
●      er een grote nauwkeurigheid is vereist;
●      er een bepaalde oppervlaktekwaliteit is vereist;
●      het werkstuk heel hard is;
●      de toelaatbare bewerkingskrachten laag zijn;
●      de te verwijderen laag heel dun is.